Aandacht voor uw kind

Alle leerlingen verschillen van elkaar en dat is heel gewoon. In het hedendaagse onderwijs is omgaan met deze verschillen vanzelfsprekend. Op de Zevensprong doen we dat door groepsplannen te maken. Per vakgebied beschrijven we ieder half jaar hoe we de kinderen de doelen willen laten halen. Hierbij verdelen wij de kinderen in 3 niveaus: kinderen die voldoende hebben aan het basisaanbod, kinderen die extra instructie nodig hebben en kinderen die extra uitgedaagd moeten worden. Sommige leerlingen hebben extra aandacht nodig, omdat we ze extra willen ondersteunen in hun ontwikkeling. In samenspraak met ouders hebben wij dan gesignaleerd dat dat nodig is. 

Voor sommige leerlingen vragen ouders of school, op advies van school, een extern onderzoek aan. In het adviesgesprek wat dan volgt bespreken ouders, leerkracht, intern begeleider en de onderzoeker de uitkomsten. Samen bespreken we wat de te volgen vervolgstappen zijn. School geeft daarbij aan wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Soms besluiten we om een leerling een individuele leerlijn te laten volgen. Op de Zevensprong vinden we het belangrijk om ouders zo vroeg, eerlijk en duidelijk mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van hun kinderen. Wij zien ouders als een belangrijke partner en ervaringsdeskundigen. 

   

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl