Schoolbeleidsplan 

De Zevensprong werkt aan de hand van een schoolplan. Dit is het beleidsdocument dat over een periode van vier jaar aangeeft aan welke onderdelen de school extra aandacht besteedt of welke onderdelen de school (verder) wil ontwikkelen. 
Op basis van de evaluaties en naar aanleiding van de beleidsvoornemens uit het schoolplan besteden we onder meer extra aandacht aan een doorgaande lijn binnen de hele school voor wat betreft het zelfstandig werken van kinderen, rekenen, taal- en leesonderwijs en de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. In alle gevallen is hierbij de insteek om de kwaliteit van het onderwijs op onze school voortdurend te blijven verbeteren.

 

Schoolbeleidsplan 2019-2023

 

Schoolondersteuningsprofiel

Alle scholen stellen voor passend onderwijs een plan op: het schoolondersteuningsprofiel. Zo ook de Zevensprong.

Dit ondersteuningsprofiel wordt opgesteld door leraren, schoolleiding en schoolbestuur, en borduurt voort op het ondersteuningsplan dat de school al heeft. Leraren en ouders hebben adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel via de medezeggenschapsraad van de school. Jaarlijks wordt dit document geëvalueerd en geactualiseerd. 

De keuzes die in het schoolondersteuningsprofiel gemaakt worden zijn bepalend voor hoe passend onderwijs er op onze school uit ziet. Het gaat over welke ondersteuning geboden kan worden en welke leerlingen wel of niet geplaatst kunnen worden. Maar ook wat er van leraren verwacht wordt en hoe ervoor gezorgd wordt dat zij die verwachtingen ook waar kunt maken.

 

Schoolondersteuningsprofiel
Schorsings- en verwijderingsbeleid Meerkring


Schoolgids 

De schoolgids is voor iedereen, die wil weten hoe er bij ons op school gewerkt wordt en hoe alles geregeld is. De gids is tot stand gekomen na overleg tussen directie, leerkrachten en ouders. De richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs zijn erin verwerkt. In de gids geven we antwoord op de vragen die ouders kunnen hebben. Dat kunnen vragen zijn over vakanties, kosten, doelstellingen van de school, resultaten, zorg voor leerlingen etc. 

Hieronder kunt u onze schoolgids terugvinden. De jaarlijkse actualisering van de Schoolgids biedt de school aan in de vorm van de Jaarkalender. Deze vindt u onder school en dan het kopje jaarkalender. 

 

Schoolgids 2020-2021

OBS de Zevensprong, voor ouders
die op zoek zijn naar een school
waar elk talent telt!

Contact

OBS de Zevensprong
Koning Karelpad 2
3813HC
Amersfoort

Tel.: 033 4330695
E-mail: directie.zevensprong@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

Volg ons op facebook. Hier plaatsen wij regelmatig berichten over al het moois dat de Zevensprong te bieden heeft.


Stichting

OBS de Zevensprong is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

Lees verder