Effectieve instructie

 

Werken met groepsplannen is denken vanuit het onderwijs aan de groep. Goed onderwijs begint bij een goede voorbereiding van de lessen die je aan de groep wilt geven.

De nadruk ligt op het geven van effectieve instructie. De instructie wordt gegeven volgens het DAI-model (direct activerend instructie-model). Het onderwijs wordt zo ingericht dat alle kinderen de instructie krijgen die zij nodig hebben. De leerstof start met een korte basisinstructie voor de hele groep. Vervolgens krijgen kleinere groepjes verlengde en verdiepte instructie.  Het maakt door onze werkwijze weinig verschil of een kind wel of niet in een combinatiegroep zit. Pre teaching gebruiken wij voor risico leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op een vakgebied. Plusleerlingen krijgen instructie bij het verwerken van verdiepingsstof. Instructie in kleinere groepen heeft veel voordelen: het contact met de kinderen is heel direct, er vindt meer interactie plaats, er is directe controle mogelijk, kinderen krijgen veel beurten en kinderen leren veel van elkaars oplossingsmethoden.
    

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl