Effectieve instructie

Goed onderwijs begint met een goede voorbereiding van de lessen. Effectieve instructie vinden we belangrijk op de Zevensprong. Daarvoor gebruiken we het zogenaamde DAI-model (direct activerend instructie-model). Wat merken de kinderen van de effectieve instructie?
De les start met een korte basisinstructie voor de hele groep. Vervolgens krijgen de leerlingen in kleinere groepjes verlengde en verdiepte instructie. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij een bepaald vak, zetten we pre-teaching in. Plusleerlingen krijgen instructie bij het verwerken van verdiepingsstof. Het maakt door deze werkwijze weinig verschil of een kind wel of niet in een combinatiegroep zit. Alle kinderen krijgen het onderwijs dat zij nodig hebben om op hun niveau te leren.
Instructie in kleinere groepen heeft veel voordelen: het contact met de kinderen is heel direct, er is meer interactie, er is directe controle mogelijk op wat en hoe ieder kind leert, kinderen krijgen veel beurten en ze leren veel van elkaars oplossingsmethoden.

OBS de Zevensprong, voor ouders
die op zoek zijn naar een school
waar elk talent telt!

Contact

OBS de Zevensprong
Koning Karelpad 2
3813HC
Amersfoort

Tel.: 033 4330695
E-mail: directie.zevensprong@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

Volg ons op facebook. Hier plaatsen wij regelmatig berichten over al het moois dat de Zevensprong te bieden heeft.


Stichting

OBS de Zevensprong is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

Lees verder