Effectieve instructie

Goed onderwijs begint met een goede voorbereiding van de lessen. Effectieve instructie vinden we belangrijk op de Zevensprong. Daarvoor gebruiken we het zogenaamde DAI-model (direct activerend instructie-model). Wat merken de kinderen van de effectieve instructie?
De les start met een korte basisinstructie voor de hele groep. Vervolgens krijgen de leerlingen in kleinere groepjes verlengde en verdiepte instructie. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij een bepaald vak, zetten we pre-teaching in. Plusleerlingen krijgen instructie bij het verwerken van verdiepingsstof. Het maakt door deze werkwijze weinig verschil of een kind wel of niet in een combinatiegroep zit. Alle kinderen krijgen het onderwijs dat zij nodig hebben om op hun niveau te leren.
Instructie in kleinere groepen heeft veel voordelen: het contact met de kinderen is heel direct, er is meer interactie, er is directe controle mogelijk op wat en hoe ieder kind leert, kinderen krijgen veel beurten en ze leren veel van elkaars oplossingsmethoden.

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl