Effectieve instructie

Goed onderwijs begint met een goede voorbereiding van de lessen. Effectieve instructie vinden we belangrijk op de Zevensprong. Daarvoor gebruiken we het zogenaamde DAI-model (direct activerend instructie-model). Wat merken de kinderen van de effectieve instructie?
De les start met een korte basisinstructie voor de hele groep. Vervolgens krijgen de leerlingen in kleinere groepjes verlengde en verdiepte instructie. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij een bepaald vak, zetten we pre-teaching in. Plusleerlingen krijgen instructie bij het verwerken van verdiepingsstof. Het maakt door deze werkwijze weinig verschil of een kind wel of niet in een combinatiegroep zit. Alle kinderen krijgen het onderwijs dat zij nodig hebben om op hun niveau te leren.
Instructie in kleinere groepen heeft veel voordelen: het contact met de kinderen is heel direct, er is meer interactie, er is directe controle mogelijk op wat en hoe ieder kind leert, kinderen krijgen veel beurten en ze leren veel van elkaars oplossingsmethoden.

OBS de Zevensprong, voor ouders
die op zoek zijn naar een school
waar elk talent telt!

Contact

Obs de Zevensprong
Bruispad 1
3813 PV
Amersfoort

Tel.: 033 4330695
E-mail: directie.zevensprong@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

Volg ons op facebook. Hier plaatsen wij regelmatig berichten over al het moois dat de Zevensprong te bieden heeft.


Stichting

Onze school valt samen met nog 18 andere scholen onder het bestuur van stichting Meerkring. Het bestuur van Meerkring is het bevoegd gezag van onze school.
Voor meer informatie kunt u onderstaande snelkoppeling gebruiken om naar de website van Meerkring te gaan.

Lees verder