KOM-school

De Zevensprong is een KOM-school: Kind Ontwikkeling op Maat. KOM bevat elementen uit het Dalton- en circuitonderwijs. Het kind in zijn of haar leerproces staat op onze school centraal. Op de Zevensprong komt dat tot uiting in de manier waarop wij het onderwijs organiseren en ons personeel inzetten. De duidelijke structuur en de heldere organisatie bieden de kinderen houvast: ze weten wat ze moeten doen en wanneer. In de groepen is er daardoor veel rust en een goede werksfeer.

Op onze KOM-school werken de kinderen vanaf groep 3 in een circuit, waarbinnen zij dagelijks keuzes maken. Dit systeem bouwt voort op de werkwijze die ze in de kleutergroepen al hebben geleerd.
Tijdens de werkblokken krijgen groepen leerlingen (extra) instructie. Leerlingen die dat nodig hebben krijgen extra aandacht en begeleiding. De leerkracht helpt hen bij het leren leren. Een aantal onderdelen is uit het Dalton- en circuitonderwijs overgenomen; we maken gebruik van het beste uit verschillende onderwijsvormen.

De kinderen leren met het KOM-onderwijs al vroeg te werken met dag- en weektaken. Naarmate ze ouder worden, zijn de taken complexer. Zo leren ze van jongs af aan plannen en dat verhoogt de kans op succes in het voortgezet onderwijs. 

OBS de Zevensprong, voor ouders
die op zoek zijn naar een school
waar elk talent telt!

Contact

Obs de Zevensprong
Bruispad 1
3813 PV
Amersfoort

Tel.: 033 4330695
E-mail: directie.zevensprong@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

Volg ons op facebook. Hier plaatsen wij regelmatig berichten over al het moois dat de Zevensprong te bieden heeft.


Stichting

Onze school valt samen met nog 18 andere scholen onder het bestuur van stichting Meerkring. Het bestuur van Meerkring is het bevoegd gezag van onze school.
Voor meer informatie kunt u onderstaande snelkoppeling gebruiken om naar de website van Meerkring te gaan.

Lees verder