KOM-school

 

De Zevensprong is een KOM-school. De naam staat voor Kind Ontwikkeling op Maat en is afgeleid van TOM (teamontwikkeling op maat). Het kind staat centraal in zijn of haar leerproces. Een Tom- school onderscheidt zich van andere basisscholen door de wijze waarop wij het onderwijs organiseren en het personeel inzetten. Het onderwijssysteem kenmerkt zich door een duidelijke structuur en een heldere organisatie. Dit biedt de kinderen houvast; ze weten wat ze moeten doen en wanneer. Door de regelmaat en het vaste ritme van instructie- en werkblokken is er in de groepen veel rust en een goede werksfeer. In dit organisatiemodel  werken de kinderen vanaf groep 3 in een circuit, waarbinnen zij dagelijks keuzes maken. Dit systeem bouwt voort op de wijze van werken in de kleutergroepen. Tijdens deze werkblokken geven wij (extra) instructie aan groepen leerlingen, helpen wij zorgleerlingen en begeleiden wij hen bij het leren leren. Een aantal onderdelen is uit de organisatie van het Dalton- en circuitonderwijs overgenomen. De kinderen leren al vroeg te werken met dag- en weektaken. Zo leren ze plannen en dat verhoogt de kans op succes in het voortgezet onderwijs. 
      

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl