Kunst en cultuur school voor groep 5 t.m. 8.

Voor onze bovenbouwgroepen hebben we een mooi kunst en cultuurmenu samengesteld. Vier keer per jaar vinden er creatieve projecten plaats binnen een thema. Tijdens zo’n projectperiode krijgen de kinderen 2 uur per week lessen in handvaardigheid of tekenen. Wij hebben een vakleerkracht aangesteld om deze thema’s voor te bereiden en de leerkrachten te instrueren hoe ze de lessen moeten geven. De vakleerkracht geeft zelf ook een aantal lessen. Tijdens zo’n periode worden er ook lessen drama, dans of muziek gegeven door docenten van scholen in de kunst.

Wij vinden het erg waardevol om op deze manier met kunst en cultuur te werken omdat wij kinderen op deze manier een breed aanbod kunnen bieden met expertise van specialisten. Onze leerkrachten vinden het erg prettig dat zij ondersteund worden bij het waardevol inzetten van deze uren.

Doordat wij een duidelijk beleidsplan op kunst en cultuur hebben geschreven krijgen wij extra subsidie van de gemeente.


 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl