Kunst- en cultuurschool voor groep 5 t/m 8

Voor de bovenbouwgroepen 5 t/m 8 hebben we een mooi kunst- en cultuurmenu samengesteld, aan de hand van een duidelijk beleidsplan. Daarmee krijgt creativiteit een blijvende plek in het onderwijs op de Zevensprong.
Vier keer per jaar werken we thematisch aan creatieve projecten. Tijdens zo’n project krijgen de kinderen 2 uur per week handvaardigheid of tekenlessen. Onze eigen vakleerkracht bereidt de thema’s voor, instrueert de leerkrachten hoe ze de lessen moeten geven en geeft zelf ook een aantal lessen. In zo’n periode worden er ook lessen drama, dans of muziek gegeven door docenten van Scholen in de Kunst.
Door al deze specialisten kunnen de kinderen genieten van een breed creatief aanbod en is de kwaliteit van de kunst- en cultuurlessen hoog. De gemeente Amersfoort waardeert dit zozeer, dat zij er extra subsidie voor beschikbaar stelt.


 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl