Kunst- en cultuurschool voor groep 5 t/m 8

Voor de bovenbouwgroepen 5 t/m 8 hebben we een mooi kunst- en cultuurmenu samengesteld, aan de hand van een duidelijk beleidsplan. Daarmee krijgt creativiteit een blijvende plek in het onderwijs op de Zevensprong.
Vier keer per jaar werken we thematisch aan creatieve projecten. Tijdens zo’n project krijgen de kinderen 2 uur per week handvaardigheid of tekenlessen. Onze eigen vakleerkracht bereidt de thema’s voor, instrueert de leerkrachten hoe ze de lessen moeten geven en geeft zelf ook een aantal lessen. In zo’n periode worden er ook lessen drama, dans of muziek gegeven door docenten van Scholen in de Kunst.
Door al deze specialisten kunnen de kinderen genieten van een breed creatief aanbod en is de kwaliteit van de kunst- en cultuurlessen hoog. De gemeente Amersfoort waardeert dit zozeer, dat zij er extra subsidie voor beschikbaar stelt.


OBS de Zevensprong, voor ouders
die op zoek zijn naar een school
waar elk talent telt!

Contact

Obs de Zevensprong
Bruispad 1
3813 PV
Amersfoort

Tel.: 033 4330695
E-mail: directie.zevensprong@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

Volg ons op facebook. Hier plaatsen wij regelmatig berichten over al het moois dat de Zevensprong te bieden heeft.


Stichting

Onze school valt samen met nog 18 andere scholen onder het bestuur van stichting Meerkring. Het bestuur van Meerkring is het bevoegd gezag van onze school.
Voor meer informatie kunt u onderstaande snelkoppeling gebruiken om naar de website van Meerkring te gaan.

Lees verder