Missie / visie

Op de Zevensprong vinden wij het belangrijk dat kinderen leren:

  • verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, elkaar en de omgeving,
  • vanuit een veilige basis en dat ze mogen vertrouwen in zichzelf en de omgeving,
  • dat iedereen anders is en daarin gelijkwaardig en we elkaar hierin respecteren.We streven een school na waarin alle kinderen zich betrokken voelen bij het onderwijs, elkaar en de samenleving. Deze waarden bepalen ons dagelijks handelen en zijn zichtbaar in de dagelijkse omgang met kinderen, ouders, leerkrachten en in alle onderwijsprocessen.

De Zevensprong richt haar onderwijs zo in dat het de zelfstandigheid van de leerlingen bevordert binnen veilige randvoorwaarden. Uitgangspunt is het besef dat elk kind uniek is. Op onze school geldt daarbij “waar elk talent telt.” Middels een kwalitatief hoogstaand primair proces willen wij de kinderen kennis en vaardigheden bijbrengen die voorbereiden op succes in het voortgezet onderwijs en een goed functioneren in onze multiculturele samenleving. Gelijkwaardigheid is bij ons een kernbegrip. Wij leren kinderen elkaars competenties te ontdekken, waarderen en respecteren. De school treedt met een open houding naar buiten waarin relatie, ontwikkeling en leren van elkaar centraal staan.

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl