Positive Behaviour Intervention Support.Als school vinden wij een fijn pedagogisch klimaat erg belangrijk. Wij willen dat kinderen zich veilig en op hun plek voelen op de Zevensprong.
 
In het schooljaar 2014 – 2015 zijn wij gestart met Positive Behaviour Intervention Support.
Dit is een schoolbrede aanpak gericht op het creëren van een positief en veilig schoolklimaat zodat gedragsproblemen worden geminimaliseerd en kinderen optimaal kunnen profiteren van het geboden onderwijs.

De kern van de PBS aanpak:

Schoolbreed werken vanuit gedeelde waarden.  Op de Zevensprong werken wij met de waarden: Veiligheid, verantwoordelijkheid en respect.

De waarden worden omgezet naar concreet gedrag. Wij noemen dit gedragsverwachtingen. De gedragsverwachtingen zijn in een schoolmatrix vastgelegd.

Het gewenste gedrag wordt structureel aangeleerd.

Het gewenste gedrag wordt systematisch beloond. De gedachte hierachter is: “wat je aandacht geeft groeit!” Op de Zevensprong gebruiken we muntjes waarmee we kinderen belonen. We sparen in periodes met de hele school naar een beloning. Zo hebben we al eens met de hele school gestoepkrijt op het plein, een filmochtend met popcorn gehad en spaarden we onlangs voor een gezonde lunch met elkaar. De school maakt actief gebruik van gegevensverzameling. Om te monitoren of onze aanpak werkt houden we o.a  een incidentenregistratie bij, nemen we twee keer per jaar een sociogram af in de groepen en meten we met regelmaat of een ieder zich aan de gedragsverwachtingen houdt. Zo kunnen wij problemen vroegtijdig signaleren en er een oplossing voor zoeken.
                    

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl