Positive Behaviour Intervention Support

Een fijn pedagogisch klimaat is erg belangrijk; als kinderen zich veilig en op hun plek voelen, leren ze beter en met meer gemak. In het schooljaar 2014-2015 zijn wij op de Zevensprong gestart met Positive Behaviour Intervention Support (PBS). Deze schoolbrede aanpak richt zich op het creëren van een positieve en veilige omgeving, zodat gedragsproblemen worden geminimaliseerd en kinderen optimaal kunnen profiteren van het geboden onderwijs.

De kern van de PBS-aanpak:

  • Schoolbreed werken we vanuit gedeelde waarden. Op de Zevensprong zijn dat veiligheid, verantwoordelijkheid en respect.

  • De waarden vertalen we naar concreet gewenst gedrag. Wij noemen dit gedragsverwachtingen. De gedragsverwachtingen zijn in een schoolmatrix vastgelegd.

  • Het gewenste gedrag leren we structureel aan.

  • Het gewenste gedrag belonen we systematisch, want wat je aandacht geeft groeit! Op de Zevensprong belonen we de kinderen met muntjes. Met die muntjes sparen ze in periodes met de hele school voor een beloning. Zo hebben we al eens met de hele school gestoepkrijt op het plein, een filmochtend met popcorn gehad en spaarden we onlangs voor een gezonde lunch met elkaar. 

De school maakt actief gebruik van gegevensverzameling. Om te monitoren hoe effectief PBS werkt houden we o.a  een incidentenregistratie bij, nemen we twee keer per jaar een sociogram af in de groepen en meten we met regelmaat of iedereen zich aan de gedragsverwachtingen houdt. Zo signaleren wij vroegtijdig problemen en zoeken we er een oplossing voor.

                    

OBS de Zevensprong, voor ouders
die op zoek zijn naar een school
waar elk talent telt!

Contact

OBS de Zevensprong
Koning Karelpad 2
3813HC
Amersfoort

Tel.: 033 4330695
E-mail: directie.zevensprong@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

Volg ons op facebook. Hier plaatsen wij regelmatig berichten over al het moois dat de Zevensprong te bieden heeft.


Stichting

OBS de Zevensprong is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

Lees verder