Wereldreligies

Alle leerlingen van groep 6, 7 en 8 volgen de lessen Wereldreligies. Vanuit neutraal perspectief krijgen de kinderen lessen aangeboden over het Jodendom, Islam, Christendom, Hindoeïsme en Boeddhisme. Deze lessen worden verzorgd door een speciale vakleerkracht. De groepsleerkracht ondersteunt bij de lessen en draagt mede zorg voor het vanuit neutraal perspectief vertellen van de geloofsovertuigingen. Op onze openbare school vinden wij het een grote meerwaarde dat kinderen leren van en met elkaar.

De vakleerkracht biedt aan de hand van verhalen uit verschillende landen, culturen en wereldreligies een variatie aan werkvormen aan. Hierdoor leren de kinderen spelenderwijs verschillende wereld- en mensbeelden kennen en respecteren. Eén van de kerndoelen voor primair onderwijs is: De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen.
Tijdens de lessen gaan de kinderen op zoek naar antwoord op allerlei vragen, zoals: 

  • Waarom vasten veel mensen? 
  • Waarom is Mekka een heilige stad voor moslims? 
  • Wat is vertrouwen? 
  • Welke kleur draagt een bruid? 
  • Waar komt het vuurwerk bij oud-en-nieuw vandaag? 
  • Wat hebben de paashaas en het 'lege graf' met elkaar te maken? 
  • Wanneer heeft iemand succes? 
  • Wat hebben Chanoeka, Divali en Kerst met elkaar gemeen?
OBS de Zevensprong, voor ouders
die op zoek zijn naar een school
waar elk talent telt!

Contact

Obs de Zevensprong
Bruispad 1
3813 PV
Amersfoort

Tel.: 033 4330695
E-mail: directie.zevensprong@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

Volg ons op facebook. Hier plaatsen wij regelmatig berichten over al het moois dat de Zevensprong te bieden heeft.


Stichting

Onze school valt samen met nog 18 andere scholen onder het bestuur van stichting Meerkring. Het bestuur van Meerkring is het bevoegd gezag van onze school.
Voor meer informatie kunt u onderstaande snelkoppeling gebruiken om naar de website van Meerkring te gaan.

Lees verder