Wereldreligies

Alle leerlingen van groep 6, 7 en 8 volgen de lessen Wereldreligies. Vanuit neutraal perspectief krijgen de kinderen lessen aangeboden over het Jodendom, Islam, Christendom, Hindoeïsme en Boeddhisme. Deze lessen worden verzorgd door een speciale vakleerkracht. De groepsleerkracht ondersteunt bij de lessen en draagt mede zorg voor het vanuit neutraal perspectief vertellen van de geloofsovertuigingen. Op onze openbare school vinden wij het een grote meerwaarde dat kinderen leren van en met elkaar.

De vakleerkracht biedt aan de hand van verhalen uit verschillende landen, culturen en wereldreligies een variatie aan werkvormen aan. Hierdoor leren de kinderen spelenderwijs verschillende wereld- en mensbeelden kennen en respecteren. Eén van de kerndoelen voor primair onderwijs is: De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen.
Tijdens de lessen gaan de kinderen op zoek naar antwoord op allerlei vragen, zoals: 

  • Waarom vasten veel mensen? 
  • Waarom is Mekka een heilige stad voor moslims? 
  • Wat is vertrouwen? 
  • Welke kleur draagt een bruid? 
  • Waar komt het vuurwerk bij oud-en-nieuw vandaag? 
  • Wat hebben de paashaas en het 'lege graf' met elkaar te maken? 
  • Wanneer heeft iemand succes? 
  • Wat hebben Chanoeka, Divali en Kerst met elkaar gemeen?

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl