Logopedie

Binnen ons schoolgebouw zijn er twee logopedistes werkzaam vanuit Logopediepraktijken Amersfoort. Deze praktijk biedt alle dagen van de week logopedische ondersteuning bij ons aan. Aanmelden doet u op onderstaand telefoonnummer of via de website www.logopediepraktijken-amersfoort.nl

Deze logopedisten hebben alle zorgcontracten 2019 getekend.

Dit betekent dat u de zorg van u / uw kind 100% vergoed krijgt uit de basiszorg (met uitzondering van het wettelijk eigen risico dat voor elke volwassene geldt).

Intake/anamnese, onderzoek en behandeling worden uitgevoerd volgens de nieuwste beroepsrichtlijnen, zorgverzekeraarseisen en wetten. Alle logopedisten werkzaam bij Logopediepraktijken Amersfoort zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Zij scholen voortdurend bij – en na en doen andere beroepsgerelateerde kwaliteitsbevorderende acties voor een goede behandeling.

Logopedie richt zich op de algehele communicatie van baby’s, kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Wanneer u of uw kind bv onduidelijk spreekt, moeilijk op woorden kan komen, moeite heeft met het vormen van zinnen of een logisch verhaal, problemen heeft met horen of luisteren, lezen en spellen/schrijven, stem- of keelklachten heeft, moeilijk slikt of stottert, kan de logopedist u helpen.  

Ook voor afwijkende mondgewoonten (duimen, sabbelen, open mondgedrag) is het zinvol vroeg logopedie ter preventie van KNO-problematiek in te zetten. Een open mond veroorzaakt sneller stemklachten, een lagere kwaliteit adem en longfunctie en verergert de kans op middenoorontsteking. (hetgeen nadelig is in het aanleren van taal en onderwijskundige taken).

Heeft u een klacht en twijfelt u of de logopedist de juiste persoon is om u vergoed te helpen? Dan kunt u dat voorleggen aan de logopedisten.

Op onze school zijn Dina Hartmann en Joanne van der Lugt werkzaam. Dina werkt op maandag en vrijdag. Joanne werkt op dinsdag, woensdag en donderdag.

Als u vragen heeft kunt u altijd aankloppen bij de behandelkamer van de logopedisten.

Op de deur van het lokaal vindt u de mobiele telefoonnummers van de logopedisten.

U kunt uw vragen ook stellen via onderstaande website of praktijktelefoonnummer.

www.logopediepraktijken-amersfoort.nl

Ons praktijknummer: 06-44906463

Wanneer u zich/ uw kind aanmeldt wordt binnen 1 werkdag met u de eerste afspraak ingepland. Deze afspraak zal met uw goedkeuren binnen 1 werkweek na aanmelding plaats vinden in “De Zevensprong”.

OBS de Zevensprong, voor ouders
die op zoek zijn naar een school
waar elk talent telt!

Contact

Obs de Zevensprong
Bruispad 1
3813 PV
Amersfoort

Tel.: 033 4330695
E-mail: directie.zevensprong@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

Volg ons op facebook. Hier plaatsen wij regelmatig berichten over al het moois dat de Zevensprong te bieden heeft.


Stichting

Onze school valt samen met nog 18 andere scholen onder het bestuur van stichting Meerkring. Het bestuur van Meerkring is het bevoegd gezag van onze school.
Voor meer informatie kunt u onderstaande snelkoppeling gebruiken om naar de website van Meerkring te gaan.

Lees verder