Oudervereniging (OV)

De oudervereniging organiseert samen met het schoolteam verschillende activiteiten die buiten het reguliere onderwijs en buiten het reguliere schoolbudget vallen. Dit kunnen feestelijke activiteiten zijn zoals Sinterklaas en kerst, sportactiviteiten en het organiseren van het schoolreisje en het schoolkamp. De OV ondersteunt de school ook bij praktische zaken zoals onderhoud van het groen rond de school, kleine reparaties of klusjes, extra schoonmaak van klaslokalen en speelgoed.

Het bestuur van de OV bestaat uit ouders/verzorgers die kenbaar hebben gemaakt in het bestuur zitting te willen nemen. Indien er een vacature ontstaat, ontvangen alle betrokkenen hiervan bericht. Daarnaast wordt dit ook kenbaar gemaakt in onze nieuwsbrief, waarin we mensen in het bestuur zitting te willen nemen. Indien er een vacature ontstaat, ontvangen alle betrokkenen hiervan bericht. Jaarlijks worden tijdens de algemene ledenvergadering bestuursleden gekozen/ herkozen. Ook stemt het bestuur af met de medezeggenschapsraad (MR). De vergaderingen zijn openbaar, dus u bent altijd welkom om deze te komen bijwonen.

Wilt u als ouder meewerken aan de school van uw kind, of wenst u meer info, dan kunt u terecht bij een van de bestuursleden. Schroom niet om u op te geven om bij te dragen aan de taken van de oudervereniging. Vele handen maken licht werk! Het e-mailadres van de Oudervereniging is: oudervereniging.zevensprong@meerkring.nl.

In de oudervereniging hebben in het schooljaar 2018-2019 zitting:

Voorzitter:                Jacco Blom (vader van Timo Blom uit groep 5b)
Penningmeester:     Jeroen Monshouwer (vader van Tim en Max groep 6)
Secretaris:               Alice Wolthuis (moeder van Liedewij Wolthuis groep 5b)

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl