Oudervereniging (OV)

De oudervereniging organiseert samen met het schoolteam verschillende activiteiten die buiten het reguliere onderwijs en buiten het reguliere schoolbudget vallen. Dit kunnen feestelijke activiteiten zijn zoals Sinterklaas en kerst, sportactiviteiten en het organiseren van het schoolreisje en het schoolkamp. De OV ondersteunt de school ook bij praktische zaken zoals onderhoud van het groen rond de school, kleine reparaties of klusjes, extra schoonmaak van klaslokalen en speelgoed.

Het bestuur van de OV bestaat uit ouders/verzorgers die kenbaar hebben gemaakt in het bestuur zitting te willen nemen. Indien er een vacature ontstaat, ontvangen alle betrokkenen hiervan bericht. Daarnaast wordt dit ook kenbaar gemaakt in onze nieuwsbrief, waarin we mensen in het bestuur zitting te willen nemen. Indien er een vacature ontstaat, ontvangen alle betrokkenen hiervan bericht. Jaarlijks worden tijdens de algemene ledenvergadering bestuursleden gekozen/ herkozen. Ook stemt het bestuur af met de medezeggenschapsraad (MR). De vergaderingen zijn openbaar, dus u bent altijd welkom om deze te komen bijwonen.

Wilt u als ouder meewerken aan de school van uw kind, of wenst u meer info, dan kunt u terecht bij een van de bestuursleden. Schroom niet om u op te geven om bij te dragen aan de taken van de oudervereniging. Vele handen maken licht werk! Het e-mailadres van de Oudervereniging is: oudervereniging.zevensprong@meerkring.nl. OBS de Zevensprong, voor ouders
die op zoek zijn naar een school
waar elk talent telt!

Contact

OBS de Zevensprong
Koning Karelpad 2
3813HC
Amersfoort

Tel.: 033 4330695
E-mail: directie.zevensprong@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

Volg ons op facebook. Hier plaatsen wij regelmatig berichten over al het moois dat de Zevensprong te bieden heeft.


Stichting

OBS de Zevensprong is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

Lees verder